ภาพวาดระบายสี


  รายชื่อการ์ตูนระบายสี


ระบายสี Surprise-Bear-in-the-Gift-Box

ภาพวาดระบายสีSurprise-Bear-in-the-Gift-Box

Surprise Bear in the Gift Box อยู่ในก้อนเมฆ ที่สวยงาม และเมื่อใดเด็กๆ มีปัญหา Care Bears ผู้ใจดีจะออกไปช่วยเหลือทันที

Facebook Twitter Email ดาวน์โหลด Surprise-Bear-in-the-Gift-Box พิมพ์ Surprise-Bear-in-the-Gift-Box
Facebook Twitter Email Line ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์
วิธีการพิมพ์และการเก็บบันทึกภาพระบายสี
 การพิมพ์
  - คลิกที่ปุ่ม สั่งพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์ (มีเครื่องปริ้นเตอร์)
  - กดตกลง / เลือกเครื่องพิมพ์ กดพิมพ์
  - รอจนเสร็จการพิมพ์
 การเก็บบันทึกไฟล์
  - คลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด เมื่อต้องการเก็บบันทึกไฟล์
  - กดตกลง / เลือกที่จัดเก็บไฟล์
  - กด SAVE เสร็จการบันทึก
การระบายสีเป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้างความคล่องตัวให้กับเด็ก โดยไม่ต้องมีการจำกัดความคิดหรือทักษะเฉพาะเป้าหมายในการระบายสี ปล่อยให้เด็กเพลิดเพลินและสร้างสรรค์ได้เสรี ความสนุกที่ได้จากการระบายสีอาจสร้างความภูมิใจและความเชื่อมั่นในทักษะที่เด็กสามารถทำได้เองอย่างสวยงามเมื่อเขาได้ลองและฝึกฝนเป็นเวลานานๆ

ภาพวาดระบายสี Care Bears แคร์แบร์ แนะนำสำหรับฝึกการระบายสี.

ภาพวาดระบายสีSecret-Bear-Sits-on-the-Cloud
Secret-Bear-Sits-on-the-Cloud
ภาพวาดระบายสีGood-Luck-Bear-Flying
Good-Luck-Bear-Flying
ภาพวาดระบายสีTenderheart-Bear-Reading-a-Book
Tenderheart-Bear-Reading-a-Book
ภาพวาดระบายสีLaugh-a-lot-Bear-Sits-on-the-Rug
Laugh-a-lot-Bear-Sits-on-the-Rug
ภาพวาดระบายสีChef-Love-a-Lot-Bear
Chef-Love-a-Lot-Bear
ภาพวาดระบายสีTake-Care-Bear-Smiling
Take-Care-Bear-Smiling
ภาพวาดระบายสีShare-Bear-on-the-Cloud
Share-Bear-on-the-Cloud
ภาพวาดระบายสีChamp-Bear-in-the-Cap
Champ-Bear-in-the-Cap
ภาพวาดระบายสีChamp-Bear
Champ-Bear
ภาพวาดระบายสีBedtime-Bear
Bedtime-Bear
ภาพวาดระบายสีTure-Heart-Bear
Ture-Heart-Bear
ภาพวาดระบายสีCare-Bear-Sleeping
Care-Bear-Sleeping
ภาพวาดระบายสีFriend-Bear
Friend-Bear
ภาพวาดระบายสีTenderheart-Bear-Playing-Skateboard
Tenderheart-Bear-Playing-Skateboard
ภาพวาดระบายสีLove-a-Lot-Bear-and-Laugh-a-Lot-Bear
Love-a-Lot-Bear-and-Laugh-a-Lot-Bear
ภาพวาดระบายสีFunshine-Bear-and-a-Little-Boy
Funshine-Bear-and-a-Little-Boy
ภาพวาดระบายสีFunshine-Bear
Funshine-Bear
ภาพวาดระบายสีLove-a-Lot-Bear
Love-a-Lot-Bear
ภาพวาดระบายสีBirthday-Bear-Smiling
Birthday-Bear-Smiling
ภาพวาดระบายสีShare-Bear-and-Rainbow
Share-Bear-and-Rainbow
Copyright © 2023 ภาพวาดระบายสี ระบายสีการ์ตูน